Dobry przekaz pomaga nam zbliżać się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. Dzielące nas mury mogą zostać obalone jedynie wówczas, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich. […]

W szczególności internet stwarza ogromne możliwości spotkania i solidarności między wszystkimi, i jest to rzecz dobra, jest to dar Boga. Otworzyć drzwi kościołów znaczy również otworzyć je na świat cyfrowy, zarówno po to, by ludzie wchodzili, niezależnie od tego, jakie są ich warunki życia, jak i po to, by Ewangelia mogła przekraczać próg świątyni i wychodzić wszystkim naprzeciw. […]

Nie bójcie się zamieszkać w świecie cyfrowym. Wrażliwość i obecność Kościoła w świecie przekazu są ważne, aby prowadzić dialog z dzisiejszym człowiekiem i prowadzić go na spotkanie z Chrystusem: Kościoła, który towarzyszy w drodze i potrafi iść ze wszystkimi.

Franciszek, papież

 

INFORMUJE – ŁĄCZY – PRZYPOMINA – EWANGELIZUJE

 

COMMUNITAS czyli łaciński rzeczownik oznaczający wspólnotę, wspólny udział, społeczeństwo, ale także więź czy łączność to najbardziej trafne określenie działań podjętych przez grupę osób związanych z Kościołem i chcących temu Kościołowi służyć. Liderem grupy jest Jarosław.

Wspólnotami są również parafie, rodziny zakonne, grupy duszpasterskie itd. – zatem wszyscy będąc członkami wspólnoty jednego Kościoła temu Kościołowi może służyć; zaś tym, którzy jak mówi papież Franciszek „są na peryferiach” możemy Kościół przybliżać.

Tworząc strony internetowe spełniające najwyższe standardy, a przede wszystkim bardzo funkcjonalne jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy z każdym, kto chce odpowiedzieć na apel Ojca Świętego Franciszka, który zachęca, aby drzwi kościołów również otworzyć na świat cyfrowy.

Do skorzystania z naszej oferty zachęcamy kapłanów, zakonników i siostry zakonne. Poza parafiami, klasztorami i domami zakonnymi zaproszenie kierujemy także do animatorów i moderatorów grup duszpasterskich, wspólnot i ruchów działających w strukturach Kościoła bądź których działalność jest bliska Kościołowi. Z oferty mogą skorzystać także podmioty tzw. świeckie, których działalność jest zgodna z nauką Kościoła.

Otwarci jesteśmy na współpracę z Kościołem katolickim wszystkich obrządków, a w duchu ekumenizmu również z Kościołami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA


WYBIERAM PAKIET EXTRA - 900 PLN / ROK


Zamówienie pakietu PREMIUM


WYBIERAM PAKIET PREMIUM - 750 PLN / ROK


Zamówienie pakietu SUPER


WYBIERAM PAKIET SUPER - 600 PLN / ROK


Zamówienie pakietu STANDARD


WYBIERAM PAKIET STANDARD - 450 PLN / ROK


Zamówienie pakietu BASIC


WYBIERAM PAKIET BASIC - 300 PLN / ROK